Моето изкуство

Обектите на моите картини не се нуждаят от описание и декодиране, те са впечатления, предадени на палитрата, които превръщат известността в органична цялост.